Lepojamies ar Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumiem Jauno ģeogrāfu skolas organizētajā Mežu ģeogrāfijas olimpiādē

Publicēts: 30.12.23

Lepojamies ar Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumiem Jauno ģeogrāfu skolas organizētajā Mežu ģeogrāfijas olimpiādē:
3. vieta
Teodoram Grāpim, 7.klašu grupā
1. vieta
Jēkabam Joninam, 8.klašu grupā
2. vieta
Izoldei Gaisai, 8. klašu grupā,
1.vieta
Artai Supei, 10. klašu grupā
2. vieta
Artūram Supem, 12.klašu grupā
Īpašs prieks un lepnums ir par Jēkabu Joninu (8.b), kurš Mežu ģeogrāfijas olimpiādē ir absolūtais uzvarētājs Vidzemes reģionā!
Paldies par dalību olimpiādē
Martai Lupkinai (11.b)
Luīzei Rajeckai (8.b)
Rūtai Elīzai Krauklei (8.b)
Alisei Neimandei (8.b)
Rūtai Marijai Aplokai (8.b)
Rūdolfam Melnim (8.b)
Mikam Liepiņam (7.b)
Paldies ģeogrāfijas skolotājai Ingunai Gailei par atbalstu un skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv