Lepojamies ar Cēsu novada un uz valsts posmu izvirzītajiem 10. - 12. klašu politikas un tiesību olimpiādes laureātiem!

Publicēts: 30.12.23

Lepojamies ar Cēsu novada un uz valsts posmu izvirzītajiem 10. - 12. klašu politikas un tiesību olimpiādes laureātiem!
1. vieta
Katrīna Plocāne, 11.b
Amēlija Čeiča, 12.a
2. vieta
Mārcis Andersons, 11.a
Artūrs Supe, 12.c
3. vieta
Marta Lupkina, 11.b
Mārtiņš Driba, 12.b
Atzinība
Madara Vasina, 11.a
Jānis Ošiņš, 11.c
Marta Kristiāna Antonova, 12.c
Uz valsts olimpiādes posmu izvirzīti:
Mārcis Andersons (11.a)
Katrīna Plocāne (11.b)
Amēlija Čeiča (12.a)
Mārtiņš Driba (12.b)
Artūrs Supe (12.c)
Vēlam panākumus valsts posmā!
Paldies skolēniem par darbu un skolotājai Inesei Sīmanei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv