Lepojamies ar Petras Pāsas iegūto 3. vietu Cēsu novada 10. - 12. klašu vācu valodas olimpiādē.

Publicēts: 30.12.23

Lepojamies ar Petras Pāsas (11.c klase) iegūto 3. vietu Cēsu novada 10. - 12. klašu vācu valodas olimpiādē.
Paldies skolotājai Dacei Vainio par atbalstu un skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv