Lepojamies ar Politikas un tiesību valsts 17. olimpiādes rezultātiem

Publicēts: 01.02.24

I pakāpe Amēlija Čeiča - 12.a

II pakāpe Mārtiņš Driba - 12.b

Atzinība Artūrs Supe - 12.c

Paldies par piedalīšanos 11. klases skolēniem Katrīnai Plocānei un Mārcim Andersonam!

Paldies skolēniem par darbu un skolotājai Inesei Sīmanei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Attēls: https://edu.lu.lv/enrol/index.php?id=2431 

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv