Lepojamies ar skolēnu panākumiem krievu valodas novada olimpiādē

Publicēts: 18.12.23

Lepojamies ar skolēnu panākumiem krievu valodas novada olimpiādē!
1. vieta
Maija Tarasova, 7.b
Viktorija Romanova, 9.b
Nikola Jakovska, 10.b
Ivans Kyrpa, 12.a
2. vieta
Sofiia Khaliavka, 8.a
Melānija Anna Fiļippova, 8.a
Arnis Kalējs, 9.a
Pēteris Vadonis, 11.a
Askars Briedis, 12.a
3. vieta
Radomirs Ponomarjovs, 8.b
Lora Kalmikova, 9.a
Paldies krievu valodas skolotājām Anitai Alhimovai un Danai Tarasovai par darbu!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv