Lepojamies ar valsts olimpiāžu laureātiem

Publicēts: 11.05.24

Ceturtdien, 9.maijā, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs tradicionāli aicināja uz tikšanos aizvadītā mācību gada izcilniekus, kuri ieguvuši godalgotas vietas 3. posma Valsts olimpiādēs un valsts mērogā sekmīgi startējuši ar saviem skolēnu mācību uzņēmumiem.

Skolēniem pasniedza naudas balvas un atzinības rakstus.

Ar pateicības rakstiem sveica 22 Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnus 9 mācību priekšmetos un 11 skolotājus.

Cēsu Valsts ģimnāzijas lielais dalībnieku skaits mācību priekšmetu olimpiādēs liecina par to, ka skolēniem ir interese par zināšanu un prasmju pilnveidošanu ārpus ikdienas mācību procesa.

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv