Lepojamies!

Publicēts: 19.12.21

2021. gada vizuālās mākslas konkursa izstādē Cēsu novada profesionālajiem māksliniekiem “Cēsu novada mākslas balva” Zelta balvu 26 mākslinieku konkurencē ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotājs, stikla mākslinieks Eero Rass.

Foto: https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/zinas/pasvaldiba/apbalvoti-vizualas-makslas-konkursa-izstades-cesu-novada-makslas-balva-laureati/

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv