Līgas Lapsiņas sasniegumiem, kārtojot DSD II eksāmenu

Publicēts: 12.07.23

Lepojamies ar 12.b klases skolnieces Līgas Lapsiņas sasniegumiem, kārtojot DSD II eksāmenu un iegūstot Vācu valodas otrās pakāpes diplomu, kas apliecina Līgas sešu gadu laikā apgūtās vācu valodas prasmes C1 līmenī. 
Eksāmens sastāv no četrām daļām: lasīšanas, klausīšanās, rakstu un mutvārdu daļas. Iegūtais diploms tiek atzīts Vācijas augstskolās, kas paver iespējas uzsākt studijas Vācijā.

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv