Mācību gada pēdējā skolas diena

Publicēts: 05.06.23

Cēsu Valsts ģimnāzijā 9. un 12. klasēm turpinās intensīvs eksāmenu laiks, bet 7. līdz 8. un 10. līdz 11. klašu skolēni aizvadīja 31.maiju kā šī mācību gada pēdējo dienu.
31. maija rīts iesākās sportiski. Sporta skolotāji bija sagatavojuši bagātu orientēšanās programmu ar interesantiem un atjautīgiem uzdevumiem un sarežģītām sportiskām aktivitātēm. Īpašs paldies skolotājai Zanei Rozītei par radošu izdomu uzdevumu sagatavošanā!
2022./2023. mācību gada pēdējo mācību dienu noslēdzām Cēsu pils parkā, kur direktore Ina Gaiķe un direktores vietniece Karīna Rutmane pasniedza skolas atzinības, diplomus un Cēsu pašvaldības dāvanas visiem skolēniem, kuri šajā mācību gadā bija mācījušies ar īpaši izcilām, teicamām un labām sekmēm, gan arī tiem, kuri blakus intensīvajam mācību darbam ar augstiem rezultātiem startēja olimpiādēs, konkursos, dažādos projektos u.c.
LEPOJAMIES! 2022./2023. mācību gadu beidzot, Cēsu Valsts ģimnāzijas 7. līdz 8. un 10. līdz 11. klašu grupā 28 skolēni saņēma zelta un 44 sudraba liecības.
Paldies visiem skolēniem, skolēnu vecākiem un pedagogiem par šo īpaši aktīvo, mācību darbā kvalitatīvo un mūsu skolai citādo mācību gadu!
Skaistu, saulainu un izdevušos vasaru visiem skolēniem un skolotājiem!
Skanīgu dziedājumu skolas jauktajam korim ,,Tomēr" un raitu soli deju kolektīvam ,,Kande" XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv