Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji valsts posmā

Publicēts: 11.05.24

8. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika sveikti 588 Latvijas mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi, starp kuriem bija arī Cēsu Valsts ģimnāzijas pieci skolēni sešos mācību priekšmetos un pieci skolotāji.

MATEMĀTIKA Emīls Gerhards Bērziņš, 10.b klase, skolotāja Agrita Bartušēvica

FILOZOFIJA Amēlija Čeiča (12.a), skolotājs Māris Bušmanis

VĒSTURE Artūrs Supe (12.c), skolotāja Inese Sīmane

EKONOMIKA Kārlis Driba (12.a), skolotāja Inga Ozola

EKONOMIKA Mārtiņš Driba (12.b), skolotāja Inga Ozola

LATVIEŠU VALODA un LITERATŪRA Amēlija Čeiča (12.a), skolotāja Inga Mudele

POLITIKA UN TIESĪBAS Amēlija Čeiča (12.a), skolotāja Inese Sīmane

POLITIKA UN TIESĪBAS Mārtiņš Driba (12.b), skolotāja Inese Sīmane

POLITIKA UN TIESĪBAS Artūrs Supe (12.c), skolotāja Inese Sīmane

Svinīgajā pasākumā audzēkņi saņēma Valsts izglītības satura centra sagatavotās balvas, olimpiāžu satura izstrādes komandu, ārvalstu vēstniecību Latvijā un universitāšu specbalvas.

Paldies ikvienam skolēnam un skolotājam par ieguldīto darbu sevis pilnveidošanā un skolas popularizēšanā!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv