"Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā"

Publicēts: 28.10.22

Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotāji piedalās Erasmus+ programmas projektā "Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā" ("Teaching to Be: Supporting Teachers’ Professional Growth and Wellbeing in the Field of Social and Emotional Learning"), kuru Latvijā vada un organizē
Baiba Martinsone, Dr.psych. LU profesore.
Projekts tiks īstenots 2022./2023.mācību gadā, kura laikā skolotāji piedalīsies gan supervīzijās, gan lekcijās, gan darbosies patstāvīgi, izspēlējot digitālu spēli.
Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar trīspadsmit partneriem no astoņām valstīm un projekta mērķis ir izveidot tiešsaistes programmu skolotāju profesionālās labklājības veicināšanai, ievērojot labākās prakses piemērus visās partneru valstīs. Sadarbībā ar skolām un skolotājiem tiks veidota programma, lai mazinātu pedagogu stresu, attīstītu skolotāju sociāli emocionālās prasmes, novērstu izdegšanu un veicinātu sociāli emocionālās mācīšanās nostiprināšanos skolās atbilstoši jaunā izglītības satura principiem.
26.oktobrī biznesa augstskolā “Turība” pirmā tikšanās, kuras laikā pedagogi noklausījās par projekta tapšanas ideju, par tajā iesaistīto skolu un dažādu valstu dalībniekiem, saņēma izskaidrojošu informāciju par dažādiem materiāliem, projekta sadaļām un tēmām, kas apkopotas lielā, plaši izvērstā digitālā spēlē “Priekšrocības un iespējas, ko sniedz spēlē balstīta mācīšanās”.
Šo izveidoto digitālo spēli būs iespēja katram pedagogam izmēģināt/spēlēt un izmantot savā darbā.

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Sekretāre: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv