Makulatūras un bateriju vākšanas konkursa rezultāti

Publicēts: 09.02.21

Februāra sākumā Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un vecāki aktīvi iesaistījās makulatūras un bateriju vākšanas konkursā.

Visvairāk makulatūras skolēnu grupā nodeva Linda Zārdiņa, Elza Bleidele, Mārtiņš Ezernieks un Elīza Klāva, kopā nododot 419,3 kg.

Aktīvākie skolotāji un darbinieki makulatūras akcijā ir Vineta Stīpniece, Anita Slaidiņa, Amanda Baltā un Dace Baltiņa.

Visvairāk makulatūru nodeva direktores vietniece Vineta Stīpniece - 234,7 kg.

Bateriju vākšanas konkursā visvairāk atnesa - Rodrigo Liepiņš un Evija Velvele. Katrs nodeva 4,3 kg izlietotas baterijas.

Paldies skolēniem Unai Vēverei, Brigitai Petrovskai, Elizabetei Blauai, Līgai Lapsiņai, Šarlotei Luīzei Odziņai, Paulai Miķelsonei, Ancei Vanagai, Dāvim Karpam un skolotājiem Inai Gaiķei, Ingai Ivanovai, Agritai Bartušēvicai, Ingunai Gailei, Guntai Bērziņai, Andrai Greiškānei un Guntaram Kazakam par dalību akcijā!

Paldies arī visiem tiem skolēniem un skolotājiem, kuri makulatūru un baterijas nodeva anonīmi!

Aktīvākie konkursa dalībnieki saņēma dāvanu kartes no beziepakojuma ("zero waste") veikala Cēsīs IEBER.LV.

Kopā esam savākuši aptuveni 1400 kg makulatūras, kura ir nodota otrreizējai pārstrādei, un vairāk kā 20 kg izlietotas baterijas.

Konkurss tika rīkots Erasmus+ projekta ietvaros.

Turpināsim taupīt dabas resursus kopā!

Informāciju sagatavoja Ieva Lapsiņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv