Mazās ģimnāzijas 1. nodarbība

Publicēts: 09.10.23

7. oktobrī Cēsu Valsts ģimnāzijā notika pirmā Mazās ģimnāzijas nodarbība.
6. klašu skolēni no dažādām Cēsu un citu novadu skolām bija sanākuši, lai kopā ar vecākiem iepazītos ar skolu un smeltos zinības latviešu valodā un matemātikā, atkārtotu un pārrunātu jau zināmo, gūtu jaunas prasmes, kuras palīdzēs kļūt par Cēsu Valsts ģimnāzijas 7. klases skolēnu - proģimnāzistu.
Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Ina Gaiķe un direktores vietnieces Karīna Rutmane un Vineta Stīpniece atbildēja uz neskaitāmiem vecāku jautājumiem gan par mācību darbu, gan skolas telpām, gan interešu izglītību.
Paldies skolēniem un vecākiem!
Paldies latviešu valodas skolotājai Leldei Lejai un matemātikas skolotājai Ligitai Neimanei!
Sestklasniek, ja nepiedalījies pirmajā nodarbībā, gaidīsim Tevi nākamajā Mazās ģimnāzijas nodarbībā!
Uz tikšanos 4. novembrī! 

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv