Mazās matemātikas universitātes (MMU) 2. nodarbība

Publicēts: 10.11.23

4. novembrī Cēsu Valsts ģimnāzijas 28 jaunieši piedalījās Mazās matemātikas universitātes (MMU) 2. nodarbībā.
Nodarbība notika LU Zinātņu mājā un to organizēja LU A.Liepas neklātienes matemātikas skolas darbinieki un LU studenti.
Šajā nodarbībā skolēni noklausījās zinātniskā asistenta Emīla Kalugina lekciju par "Elementāru nevienādību pierādīšanu". Jauniešiem šī nodarbība bija ļoti noderīga, jo Atklātajā matemātikas olimpiādē tiks iekļauts tieši šis temats.
Praktiskajā nodarbībā studente Marta Rudzāte pastāstīja par dažādām šifrēšanas iespējām. Jaunieši uzzināja, kas ir monoalfabētiskā substitūcija, kā arī dažādus šifrēšanas veidus- Cēzera, polialfabētisko, "Brifid", "Plau fair" u.tml. šifrus.
Jaunieši darbojās arī grupās, kur bija jāveic šifrēšana praktiski, atslēgas vārdi tika meklēti pa visu Zinātņu māju, tāpēc neizpalika sportiskās aktivitātes un tika iepazīta Zinātņu māja.
Nodarbības beigās skolēniem tika uzdots pārbaudes darbs par lekcijā un praktiskajā nodarbībā dzirdētajiem tematiem.
LEPOJAMIES,
ka pirmajā nodarbībā pārbaudes darbā no trim skolēniem, kas tika apbalvoti (ieguva maksimālo punktu skaitu), divi ir mūsu skolas skolēni:
Rūdolfs Jāvalds (12.a kl.)
Kārlis Kauliņš (12.a kl.)
Paldies visiem Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešiem par iesaistīšanos un aktīvo darbošanos, pilnveidojot savas zināšanas!
Paldies jauniešu vecākiem par atbalstu un Cēsu novada pašvaldībai par transportu!
Paldies skolotājai Agritai Bartušēvicai!

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv