Mazās matemātikas universitātes jaunā sezona ir klāt

Publicēts: 16.10.23

Mazās matemātikas universitātes jaunā sezona ir klāt!
7. oktobrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās Mazās matemātikas universitātes (MMU) 1. nodarbībā, kuru 10. - 12.klašu skolēniem organizē LU A. Liepas neklātienes matemātikas skola.
Šajā nodarbībā skolēni noklausījās profesora Andreja Cibuļa lekciju "Paspēlēsimies ar poliformām no skolēna līdz pat doktora līmenim".
Praktiskas nodarbības notika LU fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studentu nodarbībā "Brauciet lēnām pār tiltu, draugi!', kur nostiprināja savas zināšanas un prasmes kustību uzdevumu risināšanā.
Noslēgumā skolēniem tika uzdots pārbaudes darbs par lekcijā un nodarbībā dzirdētajiem tematiem.
Pirmajā nodarbībā piedalījās plašs dalībnieku skaits - 32 Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni : 17 10. klašu skolēni, 12 11. klašu skolēni un 3 12. klašu skolēni.
Paldies visiem Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešiem par iesaistīšanos un aktīvo darbošanos, pilnveidojot savas zināšanas!
Paldies jauniešu vecākiem par atbalstu un Cēsu novada pašvaldībai par transportu!
Paldies matemātikas skolotājai Agritai Bartušēvicai!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv