Nordplus projekta konference Dānijā

Publicēts: 04.11.19

CVĢ angļu valodas skolotāja Selga Goldmane un vācu valodas skolotāja Ruta Amoliņa no 23. līdz 25. oktobrim Nordplus projekta ”Svešvalodu mācīšana, didaktika un motivācija” ietvaros piedalījās konferencē, kuru organizēja Torringas ģimnāzija Dānijā. Tajā piedalījās arī Zviedrijas Gēteborgas universitātes un Islandes Borgarholtsskoli vidusskolas pārstāvji.

Iespēju apmeklēt Torringas ģimnāziju izmantoja CVĢ 10.a klases skolēni Šarlote Elizabete Bernava un Namejs Kalniņš. Jaunieši apmeklēja stundas, prezentēja Latviju un savu skolu, kā arī iepazina ikdienu dāņu ģimenēs. Nameja kokles spēle pārsteidza klausītājus.

Pirmajā konferences dienā Orhūsas universitātes pasniedzēja S. S. Fernandesa (S.S. Fernandez) runāja par motivāciju svešvalodu apguvē. Viņa uzsvēra, ka viens no veiksmes faktoriem ir motivēts skolotājs, bez tam liela nozīme ir mācību videi. Pēc lekcijas skolotāji iepazīstināja kolēģus ar saviem mācību materiāliem. Tās bija komunikatīvas spēles, vingrinājumi par dažādām tēmām un IT materiāli. Dienas noslēgumā apskatījām Jellingas rūnakmeņus, iepazinām vikingu laikus iespaidīgā muzejā, kā arī apbrīnojām Fjordenhus un citus arhitektūras brīnumus Vejlē.

Otrajā konferences dienā bija tikšanās ar Dānijas valodu centra vadītāju H. V. Kjergardi (H.W.Kjærgaard), kura pastāstīja par aktualitātēm svešvalodu apguvē Dānijā. Konferences dalībnieki iepazīstināja kolēģus ar svešvalodu apguves standartiem savās valstīs. Bija gan daudz kopīga, gan atšķirības. Visu valstu pārstāvji atzina, ka pēdējos gados jauniešu uztvere ir mainījusies. Arvien lielāku lomu spēlē angļu valoda, citās svešvalodās jaunieši runā nelabprāt. Skolotāji dalījās pieredzē par dažādu IT programmu izmantošanu mācību stundās, kā arī uzsāka darbu pie mācību materiālu izstrādes. Vakarā paskatījām Orhūsas ievērojamās vietas – pilsētas jauno kvartālu Orhūsas līča krastmalā, vecpilsētu ar vareno katedrāli, Latīņu kvartālu un Salling Roof skatu platformu.

Trešā diena sākās ar stundu apmeklējumu. Dānijā ir 90 minūšu blokstundas. Skolēni bieži strādā grupās gan klasē, gan ārpus tās. Torringas ģimnāzijā ir iekārtoti omulīgi stūrīši grupu darbam. Bibliotēka ir plaša, atvērta telpa. Inovāciju nodarbībā skolēni no lego klucīšiem veidoja Dānijas vēstures ainu, pamatojot savu izvēli. Pēcpusdienā pedagogi pabeidza darbu pie mācību materiāliem. Vakarpusē jau bijām Kopenhāgenā. Devāmies pastaigā gar krastmalu, kā arī pa naksnīgo Kopenhāgenas vecpilsētu ar Amalienborgas pili, kas ir karaliskās ģimenes rezidence. Apskatījām vareno Kristiansborgas pili, kurā atrodas Dānijas parlaments folketings. Krāšņi mirdzēja Tivoli parks. Mazo Nāriņu gan neapmeklējām – lai ir iemesls atgriezties.

Trīs intensīvas dienas. Interesanti, radoši kolēģi. Konstruktīvas sarunas. Fantastiska arhitektūra. Ziemeļvalstu šarms. Šie varētu būt konferences atslēgas vārdi.

Paldies projekta pamatlicējām Birgitai (Birgit Lüken-Hansen) un Ievai (Ieva Lapsiņa) par projekta organizēšanu.

Iespaidos dalījās Ruta Amoliņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv