Nordplus projekta tiešsaistes konference Zviedrijā

Publicēts: 23.10.20

Arī COVID pandēmijas laikā ir iespējams īstenot projektus, izmantojot tiešsaistes platformu piedāvātās iespējas.

Pirmdien, 19. oktobrī Selga Goldmane, Ruta Amoliņa un Ieva Lapsiņa piedalījās projekta "Svešvalodu mācīšana, didaktika un motivācija” tiešsaistes konferencē Zviedrijā (Gēteborgas universitāte). Tajā piedalījās arī projekta partnerskolu pārstāvji no Dānijas (Torringas ģimnāzija) un Islandes (Borgarholtsskoli vidusskola).

Konferencē katras valsts skolotāji dalījās pieredzē par galvenajiem izaicinājumiem mācību procesā COVID pandēmijas laikā.

Skolotāji secināja, ka problēmas attālinātajā mācību procesā visās valstīs ir diezgan līdzīgas, sākot no skolotāju pārslodzes, veidojot mācību materiālus un uzdevumus, līdz precīzai skolēnu zināšanu novērtēšanai.

Tika secināts, ka ir arī ieguvumi, strādājot ar skolēniem attālināti. Piemēram, visi skolotāji ir iemācījušies savā darbā izmantot IT un tiešsaistes platformas, ir iespēja plānot savu laiku (kā skolēniem, tā skolotājiem), ir pilnveidota lasītprasme un skolēniem ar augstu zināšanu līmeni iespēja strādāt savā tempā.

Konferences laikā tika strādāts pie projekta uzdevumu realizēšanas. Skolotāji, strādājot dažādās valodu grupās, izstrādāja uzdevumus, kuri ir vērsti uz komunikācijas prasmju pilnveidi svešvalodu mācību stundās.

Skolotāji turpinās sadarboties arī nākamo mēnešu laikā. Izstrādātie uzdevumi tiks aprobēti katrā partnerskolā.

Partnervalstu skolotāji tika iepazīstināti ar plānoto programmu un galvenajiem uzdevumiem nākamajai vizītei, kura norisināsies 2021. gada aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Informāciju sagatavoja

Nordplus projekta koordinatore CVĢ

Ieva Lapsiņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv