Novada bioloģijas olimpiādes rezultāti

Publicēts: 06.01.21

Priecājamies par mūsu ģimnāzistu iegūtajām godalgotajām vietām novadā!

1. vieta
Kārlim Dribam 9. klase
Mārtiņam Dribam 9. klase
Ralfam Trofimovam 10. klase
Brigitai Petrovskai 10. klase
Modrim Rudzurogam 11. klase

2. vieta
Naurim Šodnakam 9. klase
Lindai Zārdiņai 9. klase
Katrīnai Kalniņai 10. klase
Šarlotei Luīzei Odziņai 10. klase
Tīnai Deinai Kukurītei 11. klase

3. vieta
Beatrisei Liepiņai 11. klase
Tīnai Krastiņai 11. klase
Andai Upanei 12. klase
Viktorijai Vildiņai 12. klase

Atzinība
Jēkabam Eglītim 10. klase

Uz valsts posmu uzaicināti: Kārlis Driba, Mārtiņš Driba, Ralfs Trofimovs, Brigita Petrovska un Modris Rudzuroga.

Paldies bioloģijas skolotājām Initai Kriškānei un Inesei Kukainei!

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv