PALDIES svētki

Publicēts: 04.05.23

3. maijā Cēsu Valsts ģimnāzijas kolektīvs svinēja PALDIES svētkus
“Ir tādi cilvēki - sirds ļoti dziļi”
Šajā vakarā vārds PALDIES izskanēja neskaitāmas reizes, kas mijās ar laimes sajūtu un atkal satikšanās prieku.
Pateicībās ir neizmērojams spēks. Tie šķietami ir tikai vārdi, kas savienoti nelielā teikumā, taču to zemtekstā ir ievīta milzīga mīlestība un sirds laime.
Paldies par laipniem vārdiem un smaidiem, par izciliem un iederīgiem padomiem, par sirsnīgu un brīnišķīgu attieksmi, par draudzīgu un iedvesmojošu rīcību, par materiālo atbalstu, par emocionālās un garīgās pasaules bagātināšanu!
Paldies Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem par svētku sajūtas radīšanu!
Paldies skolotājai ILGAI ŠĶENDEREI, koncertmeiatarei SOLVITAI JANSONEI, skolotājam INDULIM JIRGENSONAM, 12.a klases skolniekam JĒKABAM PIKŠĒNAM un direktores vietniecei VINETAI STĪPNIECEI!
Paldies Dārznieks un DIĀNAI RAUBIŠKO personīgi!
Paldies CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAI!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv