Panākumi Cēsu novada 11. - 12. klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Publicēts: 17.02.20

Priecājamies par Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu izcilo sniegumu olimpiādē!

1. vieta Andrejam Ķīlim (12.b1) un Agrim Ratnikam (12.b1).

2. vieta Dārtai Artai Amantovai (11.b1), Viktorijai Vildiņai (11.b1), Justīnei Martinsonei (11.b2), Renātei Zapanei (11.a), Gustavam Dravantam (12.b1), Artai Soboļevai (12.b1) un Sandrai Siliņai (12.b1).

3. vieta Elīnai Klintklāvai (11.a), Anetei Valainei (11.b2) un Unai Vēverei (11.a).

Atzinība Katei Anetei Jansonei (11.b1), Ancei Dancei (11.b1), Elvijai Jansonei (11.b1), Betijai Žideļunai (11.a), Anetei Kalniņai (12.b1) un Konstancei Rutei Krieviņai (12.b2).

Paldies skolēniem par nopietno darbu!

Paldies skolotājām Inai Gaiķei un Laurai Kaņepei!

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv