Panākumi Cēsu novada angļu valodas olimpiādē

Publicēts: 06.01.21

Priecājamies par mūsu skolēnu sasniegumiem novada angļu valodas olimpiādē!

1. vieta
Beatrisei Liepiņai 11. klase
Ralfam Trofimovam 10. klase
Justīnei Martinsonei 12. klase

2. vieta
Ancei Dancei 12. klase
Līvai Krēgerei 11. klase

3. vieta
Rūdolfam Markusam Čeičam 10. klase
Emīlijai Gāršai 12. klase
Katrīnai Kalniņai 10. klase

Atzinība
Artim Auziņam 11. klase
Arnoldam Jēgeram 12. klase
Modrim Rudzurogam 11. klase

Paldies angļu valodas skolotājām Inetai Ābolai, Karīnai Rutmanei, Elzai Strazdiņai, Natālijai Volkovai, Selgai Goldmanei un Melānijai Artimovičai!

 

Attēls https://www.omniglot.com/language/articles/learningenglish.htm

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv