Panākumi Cēsu novada fizikas olimpiādē

Publicēts: 30.01.24

Lepojamies ar Cēsu novada 2. posma un uz valsti izvirzītajiem 9. - 12. klašu fizikas olimpiādes laureātiem!

1. vieta
Emīls Gerhards Bērziņš - 10.b
Kārlis Driba - 12.a

2. vieta
Rolands Ruhmans - 9.b
Vidvuds Kronbergs - 10.a
Andris Jānis Rozenbergs - 10.a

3. vieta
Klāvs Miks Žurevičs - 9.b
Lauma Jānelsiņa - 9.b
Arta Supe - 10.b

Atzinība
Evelīna Sunepa - 9.b
Sanija Alksne - 9.b
Iluta Sarkane - 10.b
Eduards Kristers Lusts - 11.a
Mārcis Andersons - 11.a
Normunds Jaunozoliņš - 11.b
Rūdolfs Jāvalds - 12.a

Uz valsts olimpiādes posmu izvirzīti - Emīls Gerhards Bērziņš - 10.b un Kārlis Driba - 12.a.

Paldies skolēniem par darbu un skolotājiem Mārcim Greiselim un Reinim Lazdiņam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Vēlam panākumus valsts posmā!

Attēls: https://www.goethe-university-frankfurt.de/63113958/Physics 

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv