Par metodisko centru

Publicēts: 31.07.20

„Izzudīs, kas nespēs laikus uztaustīt mainīgo kompleksitāti un tai pielāgoties.”

Uldis Pīlēns

„Manuprāt meistarība ir patiess vērīgums, kas ļauj atklāt apkārt notiekošo. Meistarība ir spēja salikt visu kopā, kā pirms tam neviens nav salicis. Meistarība ir prasme paša radīto nodot citiem cilvēkiem, kuriem šāds vērīgums nepiemīt.”

Stīvens Pols Džobss

Cēsu Valsts ģimnāzija īsteno arī reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra metodisko funkciju.

Metodiskā centra uzdevumi ir:

  • Piedāvāt nodarbības pedagogiem no Cēsu novada, Amatas novada, Priekuļu novada, Līgatnes novada un interesentiem no citām pilsētām un novadiem, lai nodrošinātu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.
  • Organizēt konferences, seminārus, kursus, meistardarbnīcas, atklātās stundas, konkursus u.c. Cēsu pilsētas, novada, valsts līmenī.
  • Sniegt metodisko atbalstu pedagogiem.
  • Nodrošināt ģimnāzijas bibliotēkas resursu pieejamību izglītojamajiem un pedagogiem.

Metodiskā centra ietvaros ir izstrādātas un Cēsu Izglītības nodaļā apstiprinātas pedagogu profesionālās pilnveides programmas, kuru apguve nodrošina aktualitātes izglītībā un attīsta sabiedrības pieprasījumu kompetenču jomās. Tālākizglītību programmu piedāvājums tiek katru mācību gadu papildināts, atsaucoties pedagogu profesionālās pilnveides vajadzībām un iespēju robežās apmierinot pedagogu profesionālās vēlmes mācīšanas un mācīšanās satura uzlabošanai.

Saskaņā ar vienošanos starp Izglītības un zinātnes ministriju, Cēsu novada pašvaldību un Cēsu Valsts ģimnāziju, līdz 2019.gada 30.decembrim reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs nodrošina pasākumu apmeklējumu pedagogiem bez maksas un izsniedz apliecības par apgūtajām A programmām.

Tradicionāli nostiprinātā MC realizētā vērtība ir sadarbība ar citām izglītības iestādēm vairāku gadu garumā. Sadarbības partneri ir augstākās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte, Vidzemes augstskola, Mūžizglītības un kultūras institūts „Vitae”, Latvijas Kristīgā Akadēmija, J.Vītola Mūzikas akadēmija, Liepājas Universitāte, RISEBA, Rīgas Stradiņa universitāte, Biznesa augstskola „Turība” u.c. augstskolas.

Izcili sadarbības partneri-praktiķi ir Valsts ģimnāziju pedagogi no Mārupes VĢ, Siguldas VĢ, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, Rīgas Franču liceja, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas, u.c. vidējās izglītības mācību iestādēm ; turpinās sadarbība ar „Izdevniecību RAKA”, Pieaugušo izglītības iestādi „Radošuma pils”, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Cēsu Vēstures un mākslas muzeju, Latvijas Matemātikas skolotāju apvienību, ASV vēstniecību un karjeras programmu „Start Strong”, Ventspils pilsētas izglītības pārvaldes speciālistiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Swedbank, Nodarbinātības Valsts dienesta Cēsu filiāli, Cēsu laikrakstu „Druva” (M.Kaņepe), u.c. organizācijām Dažādi pasākumi Cēsu Valsts ģimnāzijā tiek organizēti arī ar  Cēsu novada domes Izglītības nodaļas atbalstu.

Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagogi regulāri piedalās dažādos tālākizglītības kursos, kā arī paši izstrādā un vada CVĢ organizētajos semināros/konferencēs prakstiskās darbnīcas/meistarklases, piem.:

Materiālu sagatavoja: direktora vietnieks metodiskajā darbā, Metodiskā centra vadītāja Mg.paed. Dace Baltiņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv