Erasmus+ projekta virtuālā vizīte Cēsu Valsts ģimnāzijā

Publicēts: 11.05.20

Erasmus+ projektā "Stand up, speak out!" no 4. līdz 7. maijam notika virtuālā vizīte Cēsu Valsts ģimnāzijā. Šī bija arī projekta noslēguma vizīte.

Projekta vizīte tika organizēta izmantojot Twinspace interneta vietni un tiešsaistes platformas un rīkus (Zoom, Google, Filmora scrn, Youtube).

Virtuālajā projekta vizītē piedalījās 120 dalībnieki no Latvijas, Spānijas, Itālijas un Rumānijas.

Mūsu skolas skolēni - Artūrs Dāvids Bieziņš, Līva Krēgere, Kristiāna Šteimane un Elizabete Krūmiņa iepazīstināja, kādas platformas un digitālie rīki tiek izmantoti mūsu skolā ikdienas mācību procesā un attālināto mācību laikā.

Anete Kalniņa, Marta Kļaviņa, Mišela Vinogradova, Arta Soboļeva, Justīne Mūrniece, Edgars Krūmiņš, Patrīcija Logina un Konstance Rute Krieviņa projekta partneriem pastāstīja par dažādām sociālajām aktivitātēm mūsu skolā, kas īpaši ieinteresēja skolotājus no Spānijas. Skolotāji atzina, ka vēlētos īstenot ideju par labdarības tirdziņu Ziemassvētkos, un novērtēja mūsu skolēnu domes aktīvo darbu, rīkojot dažādus skolas un ārpusskolas pasākumus.

Madara Vildere, Estere Volfa, Dārta Purmale un Alise Ozola sagatavoja video, kurā bija apkopoti interesantākie projekta notikumi divu gadu laikā. Video īpaši novērtēja partnervalstu skolēni.

Projekta partneri virtuāli iepazina Cēsu Valsts ģimnāziju.

Savukārt skolotāji dalījās pieredzē ar dažādām mācību metodēm, kuras tiek izmantotas mācību procesā, un praktiskiem uzdevumiem, kuri tiek aprobēti partnervalstu skolās.
Mūsu skola iepazīstināja ar DIEP (describe - apraksti, interpret - interpretē, evaluate - novērtē, plan - plāno) metodi un tās efektīvu izmantošanu svešvalodu mācību stundās.
Skolotāja no Itālijas pastāstīja par Starbursting metodes izmantošanu.
Skolotājs no Spānijas dalījās pieredzē par projektos balstītu mācīšanos (project based learning) angļu valodas stundās.
Skolotāji no Rumānijas iepazīstināja ar problēmu risināšanas (problem solving) metodes izmantošanu dzimtās valodas un literatūras stundās.

Gandrīz katrā diskusijā skolēni runāja par Koronavīrusu un tā izplatību, kā arī dalījās pieredzē par brīvā laika pavadīšanu mājās savas valsts noteikto ierobežojumu laikā.

Viens no projekta mērķiem ir veicināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu skolās. Projekta laikā ir izveidots digitālais žurnāls, projekta mājas lapa, Facebook lapa, un aktīvi izmantota Twinspace platforma, Google disks, organizējot projekta noslēguma vizīti.

Virtuālā projekta vizīte bija izaicinājums, pieredze un jaunas prasmes visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

Paldies mūsu skolēniem un skolotājiem par aktīvu darbību projekta vizītes īstenošanā!

Informāciju sagatavoja Erasmus+ projektu vadītāja Ieva Lapsiņa

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv