Reģistrācija uz Mazās ģimnāzijas nodarbībām

Publicēts: 10.09.23

Uzsākam 6.klases skolēnu elektronisko reģistrāciju Mazās ģimnāzijas (MĢ) nodarbībām Cēsu
Valsts ģimnāzijā 2023./2024.m.g.
Elektroniskā reģistrācijas anketa: https://forms.gle/9ATW4ZEPRtg6yvbw6 
Reģistrēšanās būs pieejama arī klātienē, pirms nodarbības.
7.oktobrī plkst.9.30, pirms došanās uz nodarbībām, esiet aicināti uz sarunu par ģimnāzijas
uzņemšanas kārtību, Mazās ģimnāzijas norisi, kā arī piedāvātajām izglītības programmām Cēsu
Valsts ģimnāzijas 7. klasē.
Nodarbības latviešu valodā un matemātikā notiks:
7. oktobrī
4. novembrī
2. decembrī
20. janvārī
10. februārī
2.martā (iestājpārbaudījums)
20.marts – Mazās ģimnāzijas uzņemšanas svētki.
Reģistrācija klātienē no plkst.9.00 līdz plkst.9.25,
Cēsu Valsts ģimnāzijā, Raunas ielā 13.
Informāciju sagatavoja
Direktores vietniece izglītības jomā
Karīna Rutmane
m.t.27327983

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv