Meistarklase

Publicēts: 08.01.21

2019./2020. mācību gadā CVĢ bioloģijas skolotāja, VISC Kompetenču projekta mācību satura eksperte Inita Kriškāne vadīja meistarklasi.

Materiālu apraksts

Barošanās tīkla modelēšanas spēle bioloģijā. Novērojamo mācību rezultātu struktūras SOLO taksonomija.

Modelēšanas galda spēle.

Mērķauditorija - Skolēni, apgūstot bioloģijā tematu «Ekoloģija»9. klasē, Bioloģija I (pamata un optimālo līmeni 10. klasē), Bioloģija II (augstāko līmeni 12. klasē).

Vieta mācību procesā - veidots gan kā iemācītā nostiprināšanas daļa, skolēni var veikt pašvērtēšanu izvērtējot savu sniegumu atbilstoši SOLO līmeņiem, var tikt iekļauts kā summatīvā vērtēšanas darba daļa.

1. pielikumā pievienota shēma par novērojamo mācību rezultātu struktūrām. Skolēni izvērtē, kādam izziņas līmenim atbilstošas procedūras spējuši veikt. Piemēram, uz tāfeles, pēc darba izpildes projecē SOLO taksonomijas shēmu, un skolēni atzīmē līmeņus / procedūras, kuras spējuši veikt. 2. - 4. pielikumā izprintējamas krāsainas spēles kartiņas.

Uzdevums, izpilde atbilstoši individuālajām skolēna spējām: vairāki soļi (informācija skolēnam), kā arī piecas dažādas biocenozes (vienkāršas zināšanas – dārza, augstāka grūtības līmeņa – ezera un purva biocenozes organismi).

SOLO taksonomija.

Novērojamo mācību rezultātu struktūras uzdevuma piemērā, veicot  barošanās tīkla modelēšanu bioloģijā.

Mērķauditorija: skolotāji.

Saturs: Kāpēc labāk lietot SOLO taksonomiju nevis Blūma.

Mācīšanās rezultātu novērtēšana Ko var dot skolotājs un kas atkarīgs no skolēna kognitīvajiem izziņas procesiem.

John Biggs ilustratīvais modelis SOLO līmeņiem.

Jautājumu veidošanas pamatprincipi mācību rezultātu vērtēšanai.

Uzdevumu veidošana atbilstoši SOLO.

Izziņas līmeņiem atbilstošie izglītojamā izziņas procesi un atslēgas vārdi formulējot jautājumu.

Vai uzdevuma grūtības pakāpe atbilst izziņas līmenim?

Mācību rezultātu SOLO līmeņi uzdevuma piemērā «Barošanās tīkla modelēšana noteiktā biocenozē».

Metodiskie materiāli pieejami pielikumā.

Informāciju sagatavoja skolotāja Inita Kriškāne

Macibu-rezultatu-strukturas-SOLO-modelejot-barosanas-tiklu.pdf (1.93 MB) - Lejuplādēt
Barosanas-tikla-modelesanas-spele-SOLO-limenos-biologija.pdf (2.6 MB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv