Skolas dzimšanas dienas rīts

Publicēts: 31.10.19

23. oktobris ir skolas dzimšanas diena. Pirms rudens brīvlaika 18. oktobrī, sanācām kopā, lai svinētu skolas 94. dzimšanas dienu.

Uz jautājumu, vai Cēsu Valsts ģimnāzija izstaro gaismu, direktore Gunta Bērziņa atbildēja apstiprinoši, un visi kopā nodziedājām mūsu himnu "Skolas gadi" (vārdu autore 1957. gada absolvente Līga Niklase, mūzikas autors Jānis Ozoliņš).

Priecājāmies par svecītēm tortē un dziedājām komponista Jēkaba Graubiņa dziesmu “Daudz baltu dieniņu”.

Sācies ceļš uz skolas 95. dzimšanas dienu.

Paldies Artūram Smiltiņam 11.b1, Evelīnai Glaudiņai 11.b1, Robertam Gūtmanim (8.b), Katrīnai Annai Pelšai 8.b, jauniešu korim "Tomēr", Ancei Annijai Koreņkovai 12.a, Tomam Ņizinam 11.b1, Namejam Kalniņam 10.a, Rūdolfam Zvirbulim (11.b2) un Mārcim Strazdiņam (12.b2)!

Paldies direktores vietniecei audzināšanas darbā Vinetai Stīpniecei, skolotājai Ilgai Šķenderei, skolotājai Ilvai Līnei, skolotājam Indulim Jirgensonam, direktores vietniekam saimnieciskajā darbā Guntaram Kazakam!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece audzināšanas darbā Vineta Stīpniece

Pilna apjoma fotogrāfijas būs iespējams lejupielādēt līdz 2019. gada 31. decembrim https://failiem.lv/u/wc46pxqn

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv