Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkurss

Publicēts: 21.04.23

LEPOJAMIES!
Lepojamies ar Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursa 1. kārtas panākumiem Cēsu novadā.
7.-9.klašu grupā
REBEKA ŠUKSTA (7.b) - Augstākā pakāpe (45,33 punkti)
RŪDOLFS MELNIS (7.b) - 1. PAKĀPE (40,83 puknkti)
10.-12.klašu grupā
KRISTAPS SVELME (12.b) – Augstākā pakāpe (45,16 punkti)
JĒKABS PIKŠĒNS (12.a) - Augstākā pakāpe (45 punkti)
Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un laiku!
Paldies skolotājai VINETAI STĪPNIECEI par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv