Skolēnu un padagogu godināšana

Publicēts: 18.05.23

LEPOJAMIES!
2023. gada 10. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulcējās skolēni no visas Latvijas, ieskaitot Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnus un viņu pedagogus, lai saņemtu godalgas un svinīgi noslēgtu Latvijas mācību priekšmetu olimpiāžu sezonu.
Svinīgajā pasākumā audzēkņi saņēma Valsts izglītības satura centra apbalvojumu, olimpiāžu satura izstrādes komandu, ārvalstu vēstniecību Latvijā un universitāšu specbalvas, kā arī īpašas balvas no atbalstītāja Brain Games: “Jūtamies gandarīti par iespēju atbalstīt jauniešus.
Dalībnieku skaits mācību priekšmetu olimpiādēs neapšaubāmi liecina par to, ka skolēniem ir nezūdoša interese par zināšanu un prasmju pilnveidošanu ārpus ierastā mācību procesa. Šogad mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušies vairāk kā 18 000 skolēnu novadu posmā, un no tiem 1445 skolēni tika uzaicināti uz valsts posma olimpiādēm, savukārt apbalvoti kopumā 467 skolēni.
Ceturtdien, 11.maijā, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs sveica skolu valsts olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu lasījumu, valsts un starptautisko konkursu uzvarētājus, pasniedzot goda diplomus. Tāpat sveikti tika arī skolotāji, kuri jauniešiem devuši spēcīgas saknes un platus spārnus augstam lidojumam.

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv