“Slēgta tiesas sēde. Ieeja tikai jauniešiem!”

Publicēts: 12.07.23

Festivāla “LAMPA” ietvaros 9. jūnijā Temīdas teltī piedalījās Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēni EVIJA VELVELE UN ATIS ALENS KABAĻS Augstākās tiesas rīkotajā sarunā “Slēgta tiesas sēde. Ieeja tikai jauniešiem!” kopā ar moderatoru, Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventu AGRI RATNIKU, senatori un Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju un goda tiesnesi Andri Guļānu. Pasākums notika divās daļās - pirmajā daļā tika gūts priekšstats par tiesu sistēmu Latvijā, kā arī, risinot kāzusus jeb juridiskos problemjautājumus kopā ar publiku un pašiem tiesnešiem, bija iespēja pašiem pieņemt tiesneša lēmumu lietas sprieduma noteikšanā. Vēlāk saņemot skaidrojumus no profesionāļiem, veidojās izpratne par to, kā lietas tiek izskatītas un kam ir pievērsta uzmanība tieši Latvijas tiesās. Otrajā pasākuma daļā skolēniem bija iespēja uzdot sev un citiem interesējošus jautājums abiem tiesnešiem, iepazīstot tiesneša amatu un tā specifiku. Šis pasākums bija vērtīgs gan klausītājiem, gan tā dalībniekiem, kārtējo reizi pierādot, ka ikvienam ir jāzina savas tiesības.

Mācies Cēsu Valsts ģimnāzijā

11 iemesli, kāpēc mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā

Iepazīsties un izvēlies gudri, nāc uz Cēsu Valsts ģimnāziju!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv