Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu domes organizēts pasākums SPULDZE

Publicēts: 28.04.23

Jau 6. gadu Cēsu Valsts ğimnāzijā notika "SPULDZE" - Skolēnu domju sadraudzības pasākums, kura mērķis ir satikties ar citām valsts ģimnāziju Skolēnu domēm un pārrunāt aktualitātes un notikumus, kā arī iegūt jaunas zināšanas un prasmes, ko pielietot turpmāk. Šogad "SPULDZES" tēma bija "emocijas".
Pasākumu atklāja Cēsu Valsts ğimnāzijas vokāli instrumentālā grupa un jauktais ansamblis Ilgas Šķenderes vadībā, kam sekoja skolas direktores Inas Gaiķes un Cēsu Valsts ğimnāzijas Skolēnu domes prezidenta Jēkaba Pikšēna uzruna dalībniekiem.
Pirms pasākuma paredzētajām aktivitātēm dalībnieki izspēlēja Evijas Velveles un Betijas Skrastiņas vadītās iesildošās spēles.
Kā pirmo viesi uz skatuves aicinājām mūziķi un uzņēmuma "Zvaigznāja komanda" vadītāju, mūziķi Agnesi Rakovsku ar nodarbību "Mūzikas un dzejas simbioze", kurā paši izmēğinājām spēkus dziesmu rakstīšanā.
Mūsu otrais viesis bija Valmieras Drāmas teātra aktieris Krišjānis Strods ar sarunu "Smaidu dzīvei un darbam". Sarunā pārspriedām tādus jautājums kā - "Vai ir brīži, kad nedrīks izrādīt emocijas?" un "Vai melot sev, lai justos labi, ir pareizi?".
Pasākumu noslēdzām ar diskusijām, kurās apspriedām, kāda situācija šobrīd ir Skolēnu domēs, skolās un kā šodien iegūtās zināšanas pielietosim praksē.
Centāmies atbildēt uz 6 jautājumiem –
"Kas tevī rada patriotismu/piederību?"
"Pozitīvās emocijas skolā - vai Skolēnu dome var tās ietekmēt?"
"Negatīvās emocijas skolā - vai Skolēnu dome var tās ietekmēt?"
"Emocionāli saspringta vai vienkārši brīva saruna ar vadību?"
"Skolēnu dome no iekšpuses - laba vai slikta?"
"Kā TU jūties?"
Paldies diskusiju vadītājiem EVIJAI VELVELEI, JASMĪNAI PORAI, JUSTĪNEI ODIŅAI, ESTEREI APLOKAI, BETIJAI KRASTIŅAI un Skolēnu domes prezidentam JĒKABAM PIKŠĒNAM!
Paldies skolas mūziķiem un skolotājai ILGAI ŠĶENDEREI!
Paldies mūziķei, uzņēmuma "Zvaigznāja komanda" vadītājai Agnesei Rakovskai!
Paldies Valmieras drāmas teātra aktierim KRIŠJĀNIM STRODAM!
Paldies mūsu ikgadējam atbalstītājam uzņēmumam "Cēsu alus" par sarūpētajiem dzērieniem!
Paldies Cēsu Izstāžu nama vadītājai LARISAI KAIMIŅAI!
Paldies tehnikas pārzinātājiem MĀRCIM ANDERSONAM, EDUARDAM LUSTAM un CINDULIM!
Paldies mūsu Cēsu Valsts ğimnāzijai, direktorei INAI GAIĶEI un Skolēnu domes atbalsta personai, direktores vietniecei VINETAI STĪPNIECEI par atbalstu un palīdzību pasākuma "SPULDZE" tapšanā!
Tiekamies nākamajā 2024. gada pavasarī!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv