Sveicam Cēsu novada skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences godalgoto vietu ieguvējus!

Publicēts: 04.02.20

1. vieta

MATĪSS RUDZĪTIS 11. b1 klase
RŪDOLFS ZVEJS 11. b2 klase
VIKTORIJA ALEKSEJEVA 11. b1 klase
KRISTIĀNS KOCIŅŠ 11. b1 klase
EVELĪNA GLAUDIŅA 11. b1 klase
ARTŪRS SMILTIŅŠ11. b1 klase
KĀRLIS DIEVIŅŠ 11. b1 klase
KARLĪNA GERTMANE 11. b2 klase
SINDIJA LINDA RENCE 11. a klase
GVIDO JAUNZEMS 11. b2 klase
MARTA REINSONE 11. b2 klase
AMANDA PAULA MARTINSONE 11. b1 klase
ANCE DANCE 11. b1 klase

2. vieta

KARĪNA DOLŽENKO 11. a klase
BETIJA ŽIDEĻUNA 11. a klase
ANNIJA SILENIECE 11. b2 klase
ANETE VALAINE 11. b2 klase
KRIŠJĀNIS JOKSTS 11. a klase
ELĪNA KLINKLĀVA 11. a klase
BEĀTE ANNIJA URBANOVIČA 11. a klase
MARTA SPALE 11. a klase
ADRIANA KOKOREVIČA 11. a klase
ARTŪRS LAZDIŅŠ 11. b2 klase
LĀSMA BIRZIŅA 11. b2 klase
LINDA SMILGA 11. b2 klase
ANETE SNIEDZE 11. b1 klase
LORA ŠEVČUKA 11. b1 klase
EMĪLIJA ZELMA GĀRŠA 11. b2 klase
JUSTĪNE MARTINSONE 11. b2 klase

3. vieta

UNA VĒVERE 11. a klase
ESTERE PRIKULE 11. b1 klase
MARTA KLĒRA PRIEDE 11. b2 klase
ELĪZA ŠELENGOVA 11. b2 klase
EMĪLIJA ZVEJNIECE 11. b2 klase
KĀRLIS BAUMANIS 11. b2 klase
DINA PALSA 11. b1 klase

Atzinība

GUSTAVS RIHARDS GAILIŠS 11. b1 klase
RŪDIS JERMACĀNS 11. b2 klase


PALDIES SKOLOTĀJIEM – DARBU VADĪTĀJIEM:

INESEI LAZDIŅAI
ILMĀRAM SILIŅAM
INGŪNAI GAILEI
SARMĪTEI DREIJALTEI
INITAI KRIŠKĀNEI
INESEI SĪMANEI
SOLVEIGAI UPĪTEI
ELZAI STRAZDIŅAI
SELGAI GOLDMANEI
ANITAI ALHIMOVAI
ILGAI ŠĶENDEREI
INGAI OZOLAI
AIVARAM KRICKIM
AGRITAI BARTUŠĒVICAI
LAILAI RUĶEI

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilga Šķestere

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv