Tikšanās Cēsu Valsts ģimnāzijā

Publicēts: 21.10.19

Sācies kārtējais Mazās ģimnāzijas mācību gads. Priecājamies par ļoti kupli apmeklēto pirmo sestklasnieku tikšanos mūsu skolā. Sestdienas rītu skanīgu darīja skolas jauniešu muzikālais sveiciens.

9. klašu skolēni prezentēja, kāpēc ir vērts mācīties Cēsu Valsts ģimnāzijā. Skolēniem un vecākiem bija iespēja uzzināt par iespējām, kādas tiek piedāvātas Cēsu Valsts ģimnāzijā par 7. klašu izglītības programmām, kurās ar 2020./2021. m. g. būs jāapgūst jauni mācību priekšmeti. 

Kārtējā Mazās ģimnāzijas nodarbība 9. novembrī 9.00, tiekamies! 

Informāciju sagatavoja Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Ilga Šķestere un pedagogs karjeras konsultants Vineta Stīpniece

Paldies par piedalīšanos svinīgajā pasākumā Ancei Koreņkovai (12.a), Tomam Ņizinam (11.b1), Namejam Kalniņam (10.a), Evelīnai Glaudiņai (11.b1), Artūram Smiltiņam (11.b1), Rūdolfam Zvirbulim (11.b2), Mārcim Strazdiņam (12.b2), 9.a klases skolēniem Līgai Lapsiņai, Evelīnai Meslei, Tālavam Dravantam un audzinātājai Karīnai Rutmanei, 9.b klases skolniecēm Justīnei Odiņai, Betijai Annai Skrastiņai un klases audzinātājai Ilgai Šķenderei.

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv