Vēstures olimpiādes laureāti.

Publicēts: 06.01.23

Sveicam Cēsu novada 10.-12.klašu vēstures olimpiādes laureātus!
1.vieta
Mārtiņš Driba 11.b
Raivo Groza 12.a
2.vieta
Kārlis Kauliņš 11.a
Kārlis Driba 11.a
Ralfs Trofimovs 12.b
3.vieta
Katrīna Kalniņa 12.a
Atzinība
Šarlote Luīze Odziņa 12.b
Elīza Klāva 11.c
Amēlija Čeiča 11.a
Paldies skolēniem un skolotājai Inesei Sīmanei par ieguldīto darbu, gatavojoties olimpiādei!
Uz valsts olimpiādes posmu izvirzīti:
Mārtiņš Driba (11.b), Kārlis Kauliņš (11.a), Kārlis Driba (11.a) un Raivo Groza (12.a).

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv