Vidzemes reģiona zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Publicēts: 05.03.21

Sveicam Vidzemes reģiona ZPD lasījumu godalgoto vietu ieguvējus!

Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē

I pakāpe Ketijai Puņeiko, Dārtai Sērmaukšai, Alīnai Šmitei, Evelīnai Ermanei-Marčenko un Ancei Anetei Ravinai (11. klase).

Zemes zinātņu nozarē

I pakāpe Maksim Biezbārdim un Dāvidam Jansonam (11. klase).

Veselības, uztura un sporta zinātņu nozarē

I pakāpe Sanijai Grigorjevai (11. klase)

III pakāpe Evelīnai Joninai (11. klase)

Radošās industrijas zinātņu nozarē

II pakāpe Selīnai Annai Mieriņai (11. klase)

Datorzinātņu un informātikas nozarē

II pakāpe Gustavam Jākobsonam (11. klase)

Bioloģijas nozarē

II pakāpe Ričardam Gailim (11. klase)

Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras nozarē

II pakāpe Adrianai Kokorevičai (12. klase)

Vēstures un arheoloģijas nozarē

III pakāpe Namejam Kalniņam (11. klase)

Paldies skolotājiem Initai Kriškānei, Sarmītei Dreijaltei, Ilmāram Siliņam, Rutai Priedītei, Elzai Strazdiņai, Solveigai Upītei, Anitai Alhimovai un Ingai Ozolai!

 

Attēls: https://techcrunch.com/2016/11/27/disrupting-the-world-of-science-publishing/

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv