ZZ čempionāts

Publicēts: 21.04.23

ZZ čempionāts ir skolēnu gaidītākais notikums, kas 17 gadus saliedē klases un padara tās par stiprām komandām, vienlaikus atklājot ikkatra atšķirīgās dotības un stiprās puses.
Ik gadu kāda no Cēsu Valsts ģimnāzijas klasēm piedalās čempionātā. Arī šogad 7.b, 11.a un 12.b klase aktīvi iesaistījās mājas darbā “Viens labs darbiņš”, kas jāpaveic savā skolā vai tās apkārtnē, un iekļuva pusfinālā.
Mājas darbā mūsu skolēni restaurēja un atjaunoja dažādas telpas un mēbeles.
Mājas darbu TOP10 iekļuva 12.b klase, vērojiet fotogrāfijas un pārliecinieties paši!
Paldies skolēniem un klašu audzinātājām ieguldīto darbu!

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv