Žetona vakars

Publicēts: 09.03.19

Ir ierakstītas vēstules mūsos.

Ar šādu nosaukumu 22. februārī svinējām Žetonvakaru - vakaru, kas bija pilns pašu domātiem, veidotiem, īstenotiem priekšnesumiem un pārpildīts emocijām. Kā nekā, šis ir mūsu skolas gadu kulminācijas laiks, kuru vēlamies izjust līdz pēdējam. Līdz pēdējai matu cirtai, griezienam dejā, notij, vārdam, atbalsij mikrofonā un pēdējai vēstulei, kas mūsos tiek rakstīta par šo posmu - vidusskolas laiku.


Stāstījām savu stāstu caur vēstulēm, kuras katrs glabājam sevī. Vienkāršāk sakot, - atmiņu mirkļiem, kuri mums atgādina par kādu cilvēku, notikumu, mirkli senākā vai nesenākā pagātnē, ko vēlamies atcerēties vēl ilgi, ilgi. Vēstulēs pateicāmies skolotājiem, kuras pierādīja sev piemītošās superspējas, veltot mums patiesi žilbinošu deju. Savukārt vecākiem veltījām kopīgi iestudēto pāru deju, kurā piedalījās teju visi 12-tie, jau mēnesi regulāri vingrinoties dejot, lai izdotos.

Uzstājās arī divas mūsu skolas grupas, kuras rakstāmas ar lielo burtu - “Grēki” un “Bliezienc”, kā arī pēc pašu iniciatīvas radās apvienotais 12. klašu orķestris, tā sastāvu veidojot dažnedažādiem augstākas un zemākas frekvences instrumentiem. Visi kopā saliekot savus talantus, intereses, aizraušanās, radījām veselu stāstu par tiem, kas mums rūp un kuri, lai arī kādos kalnos nācies kāpt un lejās stāvēt, ir bijuši blakus. It īpaši tiem, kas vistuvāk - savai klasei un klases audzinātājai.


Lai turpmākajos mēnešos laika ritējuma temps mainās atbilstoši tam, ko darām, lai ātri paiet grūtības, bet ilgi izdzīvojam pēdējos mirkļus draugu, skolasbiedru lokā.

Paldies visiem, visiem, kas palīdzējuši tapt šim vakaram, jūsu bijis daudz! Un atcerieties - vēstules, kas uzrakstītas uz papīra vairs nevar izdzēst, tāpat kā vēstules, kas ierakstītas un mūsos. Paldies par to, ka rakstāt! Tas viss paliek un rezonē mūsos.

Paldies scenārija un video projekciju ideju autorei Trīnei Žagarei (12.b1)!

Paldies direktores vietniecei Vinetai Stīpniecei, mūzikas skolotājai Ilgai Šķenderei, deju skolotājiem Andim Kozakam un Jānim Rukmanim, skaņu operatoram Indulim Jirgensonam, direktores vietniekam Guntaram Kazakam, 11.b2 klases skolniekam Mārcim Strazdiņam un 10.b2 klases skolniekam Gvido Jaunzemam!

Žetona vakara fotogrāfijas apskatāmas galerijā, bet pilna apjoma faili līdz 29. aprīlim ir pieejami https://failiem.lv/u/uw6v8gxw

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534
Vispārējās aprūpes māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv