Zinību diena

Publicēts: 03.09.20

Izver sapni caur saules staru – garu, garu
Un saki pats sev – visu varu!
Met savu sapni ugunī – topi tās liesmā par dziesmu!
Un saki pats sev - tālu iešu!
Tikai neļauj sapnim sasalt – sapnim skanīgam, baltam.
Bez sapņa nav spēka dzīvot,
Un cilvēks bez ceļa var nosalt.
/Gunta Misāne/

Daba ap saulgriežu laiku ir pilnā plaukumā un saule savu enerģiju šajā laikā dāvā visdāsnāk. Mums tikai šis spēks jāprot saglabāt visu gadu.

Sasmēlušies saules enerģiju bijām 1. septembrī visi kopā, lai uzsāktu jaunu, cerību pilnu ceļu un sauktu Cēsu Valsts ģimnāziju par savu skolu.

Paldies par piedalīšanos svinīgā pasākuma organizēšanas darbos direktores vietniecei audzināšanas darbā Vinetai Stīpniecei, mūzikas skolotājai Ilgai Šķenderei, deju kolektīva "Kande" vadītājam Andim Kozakam, skolotājai Initai Kriškānei, skolotājam Indulim Jirgensonam, direktores vietniekam saimnieciskajā darbā Guntaram Kazakam!

Paldies Dārtai Amantovai (12.b1), Artūram Smiltiņam (12.b1), jauktajam ansamblim, Tomam Ņizinam (12.b1).

Paldies vecāku pārstāvjiem - Kristīnai Sprūdžai, Rihardam Saulem, Andim Malējam un Reinim Stalšānam!

Informāciju sagatavoja

direktores vietniece audzināšanas darbā

Vineta Stīpniece

Pilna apjoma fotogrāfijas līdz 3. novembrim pieejamas https://failiem.lv/u/fxm9pdea

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv