Zinību diena Cēsu Valsts ģimnāzijā

Publicēts: 03.09.21

"Satikties un iet tālāk"

Paturi sevī mūžīgo meklētāju, kas tramda un neļauj norimt.
Neraizējies par to, ko domā citi.
It īpaši par to, kas, viņuprāt, būtu jādara tev.
Tici visromantiskākajiem sapņiem un vissmieklīgākajiem dzīves pavērsieniem, jo viss būs tieši tā, kā tu gribi.
Tieši tev sākas jauns etaps, jauns skrējiens, jaunas cerības un apņemšanās.

1. septembra rītā sanācām kopā, lai svinīgā gaisotnē satiktos un ietu tālāk. Ievērojot skolas tradīcijas, skolas saimē svinīgi uzņēmām septītos un desmitos. Pasākumā piedalījās arī sveicēji – Cēsu novada priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš Eglītis un Biznesa augstskolas “Turība” rektors Aldis Baumanis un Cēsu filiāles vadītāja Gita Janševica.

Muzikālu baudījumu sniedza skolas absolvents Kristaps Kaspars Folkmanis.
Svinīgu svētku gaisotni uzturēja pasākuma vadītāji Jasmīna Pora un Jēkabs Pikšēns.

Paldies klašu audzinātājām Inesei Sīmanei, Ligitai Neimanei, Agritai Bartušēvicai, Ingai Mudelei, Inesei Lazdiņai!

Paldies pasākuma vadītājiem Jasmīnai Porai (11.a kl.) un Jēkabam Pikšēnam (11.a kl.)!

Paldies skolotājiem Diānai Siliņai, Ilmāram Siliņam, Andim Kozakam un Indulim Jirgensonam!

Paldies direktores vietniekam saimnieciskajos jautājumos Guntaram Kazakam!

Paldies Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventam Kasparam Kristapam Folkmanim!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece, pasākuma režisore Vineta Stīpniece

Pilna apjoma fotogrāfijas un video pieejami līdz 3. novembrim.

Foto: https://failiem.lv/u/r3xqyzbpp

Video: https://failiem.lv/f/w32dq3bnj

Kontakti

Adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 29492378
Sekretāre: 64123611, 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 64122979
Dežurants: 26196424
Medicīnas māsa: 28608521

E-pasts: cvg@cesis.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv