„Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju integrēšana mācību procesā”

Publicēts: 18.05.23

„Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju integrēšana mācību procesā”

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem integrēt IKT rīkus mācību un audzināšanas procesā, veicinot izcilību izglītībā, Cēsu Valsts ģimnāzijas reģionālais Metodiskais centrs organizēja praktisko darbnīcu CVĢ pagaidu telpās Raunas ielā 13.
Praktisko darbnīcu vadīja ģimnāzijas skolotājas Natālija Volkova un Karīna Rutmane, kuras vasarā piedalījās Erasmus Learning Academy (ELA) organizētajos kursos Tenerifē, Spānijā. K.Rutmane un N.Volkova kopā ar citiem izglītības darbiniekiem no
Slovēnijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas Tenerifē dalījās pieredzē un pilnveidoja savas IKT prasmes praktiskā veidā, tādējādi iegūstot arī plašāku izpratni par izglītības un mācību procesa tendencēm Eiropā. Savukārt CVĢ Metodiskā centra
organizētās praktiskās darbnīcas ietvaros arī skolotājiem no Cēsu novada izglītības iestādēm tika piedāvāta iespēja apgūt Thinglink , Actionbound, Edpuzzle, Mentimeter.

Projektu līdzfinansē Eiropas savienība

Informāciju un foto no pasākuma sagatavoja D.Baltiņa, direktora vietniece metodiskajā darbā

IKT-riki-Actionbound.pdf (1.06 MB) - Lejuplādēt
Thinglink-praktdarbn.pdf (840.04 kB) - Lejuplādēt

Kontakti

Adrese: Raunas iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101

Tālruņi:
Skolas direktore: 20284273
Lietvede: 20230490
Direktores vietniece izglītības jomā: 27327983
Direktores vietnieks informātikas jomā: 26287287
Direktores vietniece audzināšanas jomā: 29151773
Dežurants: 26196424
Psihologs: 26436534

E-pasts: cvg@cesunovads.edu.lv

Pieņemšanas laiki

Karte

Iepriekšējā mājas lapa

Iepriekšējās mājas lapas adrese: old.cvg.edu.lv